2023 | 2024

AIDAstella Routen 2023

Kurzreise Spanien & Frankreich

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Kurzreise Spanien & Frankreich
 • 4 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Mediterrane Schätze

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Mediterrane Schätze
 • 7 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Spanien & Portugal

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Spanien & Portugal
 • 10 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Perlen am Mittelmeer

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Perlen am Mittelmeer
 • 8 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Spanien, Portugal & Kanaren

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Spanien, Portugal & Kanaren
 • 12 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Mediterrane Highlights

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Mediterrane Highlights
 • 10 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Italien & Mittelmeerinseln

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Italien & Mittelmeerinseln
 • 11 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Spanien mit Lissabon

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Spanien mit Lissabon
 • 9 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Kanaren mit Madeira

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Kanaren mit Madeira
 • 7 Tage
 • ab Gran Canaria
 • bis Gran Canaria
Mediterrane Schätze 2

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Mediterrane Schätze 2
 • 8 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Von Mallorca nach Gran Canaria

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Von Mallorca nach Gran Canaria
 • 14 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Gran Canaria
Spanien, Portugal & Balearen

AIDAstella | 2023

AIDAstella Route 2023: Spanien, Portugal & Balearen
 • 11 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca

AIDAstella Routen 2024

Kanaren & Madeira

AIDAstella | 2024

AIDAstella Route 2024: Kanaren & Madeira
 • 7 Tage
 • ab Gran Canaria
 • bis Gran Canaria
Mediterrane Schätze

AIDAstella | 2024

AIDAstella Route 2024: Mediterrante Schätze
 • 7 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Mediterrane Schätze mit Valencia

AIDAstella | 2024

AIDAstella Route 2024: Mediterrante Schätze mit Valencia
 • 8 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Spanien & Portugal

AIDAstella | 2024

AIDAstella Route 2024: Spanien & Portugal
 • 10 Tage
 • ab Mallorca
 • bis Mallorca
Von Gran Canaria nach Mallorca

AIDAstella | 2024

AIDAstella Route 2024: Gran Canaria nach Mallorca
 • 13 Tage
 • ab Gran Canaria
 • bis Mallorca